ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Hospitel โรงพยาบาลพระราม 9 ร่วมกับโรงแรมอัลมาส

Hospitel โรงพยาบาลพระราม 9 ร่วมกับโรงแรมอัลมาส HealthServ.net
Hospitel โรงพยาบาลพระราม 9 ร่วมกับโรงแรมอัลมาส ThumbMobile HealthServ.net

Hospitel โรงพยาบาลพระราม 9 ร่วมกับโรงแรมอัลมาส

Hospitel โรงพยาบาลพระราม 9 ร่วมกับโรงแรมอัลมาส HealthServ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งแน้วโน้มจำนวนผู้ป่วยที่สถานพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นมากจนทำให้ห้องพักรักษาตัวสำหรับผู้ป่วยไม่เพียงพออยู่ในขณะนี้ และอาจส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความจำเป็นและความต้องการ

เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โรงพยาบาลพระราม 9 จึงได้เปิดบริการ "Hospitel" ห้องพักเฉพาะกิจ โดยร่วมกับโรงแรมอัลมาส (Almas Hotel Bangkok) ซอยรามคำแหง 5 ปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ รองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ติดเชื้อแต่ยังหาเตียงไม่ได้ มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 154 เตียง 
 
ผู้ที่จะใช้บริการต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์ประจำโรงพยาบาล ว่าเป็นกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง เป็นไปตามเกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารักษาตัวที่ Hospitel ก็จะสามารถเข้าพักที่โรงแรมได้
 
โดยโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุขเพื่อเปิดบริการเป็น Hospitel จะต้องมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการรักษา
ค่าบริการ
1. ห้อง Single Room สำหรับ 1 ท่าน ราคา 6,500 บาท/คืน (14 คืน 91,000 บาท)
2. ห้อง Double Room สำหรับ 2 ท่าน ราคา 10,400 บาท/คืน (14 คืน 145,600 บาท

หมายเหตุ
  1. ราคาเข้าพักสำหรับ 2 ท่าน ลดค่าห้อง 20%
  2. ในกรณีพักไม่ครบ 14 คืน คิดค่าห้องพักเป็นราคาขาย/คืน
  3. ราคารวม ค่าห้อง ค่าอาหาร 3 มื้อ และแม่บ้านทำความสะอาด
  4. ราคา ไม่รวมค่าบริการพยาบาล, ค่ายา, ค่าหัตถการ และค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล โดยใช้อัตราค่าบริการเดียวกันกับที่โรงพยาบาล
  5. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการรับส่ง รอบละ 1,000 บาท
ผู้ที่สนใจติดต่อใช้บริการ Hospitel โดยโรงพยาบาลพระรามเก้า
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1270
Hospitel โรงพยาบาลพระราม 9 ร่วมกับโรงแรมอัลมาส HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด