News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ได้รับการอนุมัติจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม สำหรับหน่วยงานหรือองค์กร HealthServ.net
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ได้รับการอนุมัติจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม สำหรับหน่วยงานหรือองค์กร HealthServ.net

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ได้รับการอนุมัติจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม สำหรับหน่วยงานหรือองค์กร

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ได้รับการอนุมัติจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม สำหรับหน่วยงานหรือองค์กร HealthServ
ทางโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ณ ขณะนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ได้เข้าร่วมและได้รับการอนุมัติจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการเป็น “สถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม” สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วเท่านั้น
 
การจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มในระยะที่ 1 นี้ เป็นไปเพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้ ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงที่จะจัดหาวัคซีนนี้ให้กับบุคลากรภายภายใต้ความดูแลปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ โดยหน่วยงานหรือองค์กรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแทนบุคลากร
 
หากหน่วยงานหรือองค์กรใดประสงค์ที่จะทำการจัดซื้อวัคซีนนี้ ต้องทำการยื่นความจำนงต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยตรงเท่านั้น ผ่านการลงทะเบียนที่ http://vaccine.cra.ac.th และหลังจากได้รับการอนุมัติจึงสามารถเลือกสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนที่จัดสรรมาได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ที่ในขณะนี้เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
 

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
Call Center : 1724 / 055-051-724
 

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

138 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง