ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิงสูงอายุ

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิงสูงอายุ Thumb HealthServ.net
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิงสูงอายุ ThumbMobile HealthServ.net

เน้นการตรวจสภาพร่างกายเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผล ซึ่งนำไปสู่การเป็นโรคอันตราย เช่น โรตหัวใจ โรคมะเร็งที่อวัยวะต่างๆ และเพื่อการดูแลสุขภาพที่ตรงจุด
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิงสูงอายุ การตรวจสุขภาพมาตรฐาน สำหรับบุคคลที่อายุเกิน 45 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิงสูงอายุ HealthServ
 โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิงสูงอายุ
 
เน้นการตรวจสภาพร่างกายเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผล ซึ่งนำไปสู่การเป็นโรคอันตราย เช่น โรตหัวใจ โรคมะเร็งที่อวัยวะต่างๆ และเพื่อการดูแลสุขภาพที่ตรงจุด
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิงสูงอายุ การตรวจสุขภาพมาตรฐาน สำหรับบุคคลที่อายุเกิน 45 ปี
 
รายละเอียดการตรวจ
 
1.พบสูตินารีแพทย์ (Physical Examination) 300 บาท  
2. ตรวจหาระดับฮอร์โมนในเลือด (Estradiol ) 500 บาท
3. ตรวจหาระดับฮอร์โมนในเลือด (FSH) 400 บาท
4.ตรวจหาระดับฮอร์โมนในเลือด (LH ) 400 บาท
5. การตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL) 280 บาท
6. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 350 บาท
7. การตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) 400 บาท
                 
รวมราคาค่าตรวจปกติตามโปรแกรม 2,630 บาท
ลดเหลือเพียง ....2,000.... บาท
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด