ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เลือกประกันสังคมโรงพยาบาลเทพากร

เลือกประกันสังคมโรงพยาบาลเทพากร Thumb HealthServ.net
เลือกประกันสังคมโรงพยาบาลเทพากร ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลเทพากร รองรับผู้ประกันตน 60,000 ราย สามารถเลือกได้ด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 ช่องทางการเปลี่ยนสิทธิประกันสังคมปี2567 เป็นสถานพยาบาล โรงพยาบาล

เลือกประกันสังคมโรงพยาบาลเทพากร HealthServ

สำหรับผู้ประกันตนที่อยู่ต่างอำเภอหรือใกล้บ้าน
 
  • คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์ อ.บางเลน โทร 063-753-8809
  • คลินิกเวชกรรมแพทย์ลือเดช สาขานครชัยศรี อ.นครชัยศรี โทร 034-338165
  • คลินิกเวชกรรมห้วยพลูการแพทย์ อ.นครชัยศรี โทร 034-389190
  • คลินิกเวซกรรมเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย อ.สามพราน โทร 034-322135
  • พงวิวัฒน์สหคลินิก อ.สามพราน โทร 034-288542
  • สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ อ.สามพราน โทร 02-4206767
  • คลินิกเฉพาะทางเวซกรรมออร์โธปีดิกส์นายแพทย์นรวีร์ อ.บางเลน โทร 063-058-3883
(โรงพยาบาลสามพราน , โรงพยาบาลนครชัยศรี , โรงพยาบาลดอนตูม , โรงพยาบาลห้วยพลู)
 
 
โรงพยาบาลเทพากร รองรับผู้ประกันตน 60,000 ราย
สามารถเลือกได้ด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 
ช่องทางการเปลี่ยนสิทธิประกันสังคมปี2567 เป็นสถานพยาบาล โรงพยาบาล


โค้งสุดท้าย สำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล โดยผู้ประกันตนสามารถแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.ทาง www.sso.go.th
2.ทาง Applications SSo connect
3.ยื่นแบบเอกสาร (สปส.9-02) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลเทพากร
โทรศัพท์ 034-273463 ถึง 65
เลือกประกันสังคมโรงพยาบาลเทพากร HealthServ
เลือกประกันสังคมโรงพยาบาลเทพากร HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด