× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น จัดบริการส่งยาถึงบ้าน

รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น จัดบริการส่งยาถึงบ้าน - HealthServ
รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น จัดบริการส่งยาถึงบ้าน

รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น จัดบริการส่งยาถึงบ้าน - HealthServ
          โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น จัดบริการส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วยเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 เฉพาะผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่นเท่านั้น
สามารถแจ้งความประสงค์ของรับบริการส่งยาทางไปรษณีย์ ตามช่องทาง ดังนี้
1.กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงที่
https://forms.gle/GSrDDeNjNKBpBRmv9
2.ติดต่อสอบถาม โทร.02-910-1600 ต่อ 1103 , 1104
เงื่อนไขการให้บริการส่งยา
-จัดส่งเฉพาะยาโรคเรื้อรัง ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
-กรณี มียาแช่เย็น ไม่สามารถให้บริการจัดส่ง รวมถึงรายการยาอื่นในโรคเดียวกัน แนะนำพบแพทย์เพื่อรับยาทั้งหมด
-กรณี ยาน้ำ, น้ำเกลือ ไม่สามารถให้บริการจัดส่งได้ 
-กรณียาต้านไวรัส ยาทางจิตเวช ยากดภูมิคุ้มกัน ยา Warfarin จัดส่งครั้งละไม่เกิน 1 เดือน
-จัดส่งยาเมื่อตรวจสอบประวัติแล้วว่าท่านมียาสำรองไม่เกิน 2 สัปดาห์เท่านั้น
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น

950 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพ 10800

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

Home Service (ส่งยา ฉีดวัคซีน ตรวจ)

ของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)