ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย โรงพยาบาลกรุงเทพตราด HealthServ.net
โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ThumbMobile HealthServ.net

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ
ชุดตรวจสุขภาพ สามารถใช้สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
อัตราค่าบริการนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย โรงพยาบาลกรุงเทพตราด HealthServ
 
 
กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 3 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณา โทร.039-612 000 ต่อ 2602
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไม่สามารถคืนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย
รายการตรวจ
ตรวจร่างกายโดยแพทย์
ตรวจวัดความดันโลหิต, วัดชีพจร, วัดรอบเอว
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจระดับน้ำตาลสะสม
ตรวจการทำงานของตับ
ตรวจการทำงานของตับ
ตรวจการทำงานของตับ
ตรวจการทำงานของไต
ตรวจการทำงานของไต
ตรวจระดับไขมัน โคเลสเตอรอลในเลือด
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและปอด
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 
เงื่อนไขในการใช้บริการ :
อัตราค่าบริการนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไม่สามารถคืนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
สอบถามและรับคำปรึกษาเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น1 โทร. 039 552 781
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด