ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แพ็คเกจสุขภาพ-บริการของ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

แพ็คเกจสุขภาพ-บริการของ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ HealthServ.net
แพ็คเกจสุขภาพ-บริการของ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ThumbMobile HealthServ.net

ฉุกเฉินโทร โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 0-2574-1000 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจสุขภาพ/บริการ/ห้องพัก/สิทธิต่างๆ โทรศัพท์ 0-2574-5000-9 , 0-2574-5380-4 , 0-2982-4700-3 โทรสาร 0-573-3418

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีบริษัทมงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปิดให้บริการตรวจรักษาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ปัจจุบัน โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียงที่มีขีดความสามารถทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิหรือขีดความสามารถเฉพาะทางขั้นสูงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในทุกสิทธิดังนี้
-ผู้ใช้บริการที่รักษาด้วยเงินส่วนตัว
-ผู้ใช้บริการตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพส่วนบุคคล
-ผู้ใช้บริการตามสิทธิกองทุนรักษาพยาบาล
-กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
-กองทุนประกันสังคม
สิทธิข้าราชการในโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน 77 หัตถการ โดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 77 หัตถการนโยบายคุณภาพ “การแพทย์มาตราฐาน บริการประทับใจ พัฒนาต่อเนื่องไป ดำรงค์ไว้จริยธรรม”
 

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02574-5000-9 , 02574-5380-4 , 02982-4700-3 โทรสาร 0-573-3418
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด