ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ HealthServ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อนุมัติให้โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม
ในช่วงแรกจะเป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเท่านั้น
 
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045-968 888
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด