ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.จักษุ รัตนิน บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ (Medicine Delivery)

รพ.จักษุ รัตนิน บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ (Medicine Delivery)  Thumb HealthServ.net
รพ.จักษุ รัตนิน บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ (Medicine Delivery)  ThumbMobile HealthServ.net

ด้วยสถานการณ์การระบาดของCOVID-19 ในช่วงนี้
เรารู้ว่า การจะออกจากบ้านแต่ละครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบาก สำหรับทุกท่าน
รัตนิน ขอนำเสนอ บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ (Medicine Delivery)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ทุกท่าน
โทร. 02 056 3333 กด 6 (แผนกเภสัชกรรม)
โดยท่านสามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล หรือเลข HN กับเภสัชกร เพื่อให้ทางเภสัชกร ให้คำแนะนำเรื่องยาตามประวัติการรักษา

According to the spread of the COVID-19, We have the ‘Medicine Delivery’ service for patients who cannot pick up medicine at hospital.

Call : 02 056 3333 press. 6 (Pharmacy Department)
Please inform your name or HN number to pharmacist to receive advice on medication.

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด