ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.ราชธานี เปิดโปรแกรม ข้าราชการอุ่นใจ ครอบคลุม 7 กลุ่มการรักษา 44 หัตถการ

รพ.ราชธานี เปิดโปรแกรม ข้าราชการอุ่นใจ ครอบคลุม 7 กลุ่มการรักษา 44 หัตถการ Thumb HealthServ.net
รพ.ราชธานี เปิดโปรแกรม ข้าราชการอุ่นใจ ครอบคลุม 7 กลุ่มการรักษา 44 หัตถการ ThumbMobile HealthServ.net

โครงการข้าราชการอุ่นใจ ของโรงพยาบาลราชธานี เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งครอบครัว ครอบคลุม 7 กลุ่มการรักษา 44 หัตถการ ผู้รับบริการที่มีสิทธิข้าราชการ สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางได้แล้ววันนี้

 ผู้ที่สามารถใช้สิทธิข้าราชการ
1.ข้าราชการ , ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด / ผู้รับบำนาญ
2.บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิบิดา / มารดา , คู่สมรส ที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3 คน
 
ครอบคลุม 7 กลุ่มการรักษา ได้แก่ 
กลุ่มศัลยกรรมทั่วไป 14 รายการ
ศัลยกรรมกระดูก 6 รายการ
กลุ่มหัวใจและหลอดเลือด 3 รายการ
กลุ่มทางเดินปัสสาวะ 6 รายการ
กลุ่มสูตินรีเวชกรรม 10 รายการ
กลุ่มโสต ศอ นาสิก 2 รายการ
กลุ่มจักษุ 3 รายการ
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 035-335555 หรือสายด่วน 1446

โรงพยาบาลราชธานี 
อบอุ่นดั่งบ้าน บริการดั่งญาติ ในราชธานี
111 หมู่ 3 ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 13000
รพ.ราชธานี เปิดโปรแกรม ข้าราชการอุ่นใจ ครอบคลุม 7 กลุ่มการรักษา 44 หัตถการ HealthServ
รพ.ราชธานี เปิดโปรแกรม ข้าราชการอุ่นใจ ครอบคลุม 7 กลุ่มการรักษา 44 หัตถการ HealthServ
รพ.ราชธานี เปิดโปรแกรม ข้าราชการอุ่นใจ ครอบคลุม 7 กลุ่มการรักษา 44 หัตถการ HealthServ
รพ.ราชธานี เปิดโปรแกรม ข้าราชการอุ่นใจ ครอบคลุม 7 กลุ่มการรักษา 44 หัตถการ HealthServ
รพ.ราชธานี เปิดโปรแกรม ข้าราชการอุ่นใจ ครอบคลุม 7 กลุ่มการรักษา 44 หัตถการ HealthServ
รพ.ราชธานี เปิดโปรแกรม ข้าราชการอุ่นใจ ครอบคลุม 7 กลุ่มการรักษา 44 หัตถการ HealthServ

โรงพยาบาลราชธานี

111 หมู่ 3 ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
Call: 035335555    035335556     035335571
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด