Home : แพคเกจ : ตรวจโควิด-19 (Covid-19)

ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ - ตรวจด้วยวิธี Rapid antigen test

ชุดทดสอบอย่างง่าย 600
RT PCR 2,050
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปกส T: 044-615002
Date: 07/01/2564 View: 11,520
image1 size: 800x1132px
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ให้บริการตรวจหาเชื้อ 2 วิธี ดังนี้

1. การตรวจด้วยวิธี Rapid antigen test 
ชุดทดสอบอย่างง่าย ทราบผลอย่างรวดเร็ว เป็นการตรวจเบื้องต้นเพื่อตรวจหาส่วนประกอบของเชื้อไวรัส ก่อนเข้ากระบวนการตรวจชนิดยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ มีข้อจำกัดด้านความไวในการตรวจจับเชื้อที่ต่ำกว่าการตรวจสารพันธุกรรมโดยวิธี Real-time RT PCR โดยความแม่นยำจะสูงขึ้นในกรณีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงมาจากพื้นที่ตรวจพบการระบาดของเชื้อปริมาณมาก และหลังจากสัมผัสเชื้อมากกว่า 3 – 5 วัน 
 
ดังนั้นแม้ว่าผลการตรวจเป็นลบหลังกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ในวันแรก ก็ยังต้องปฏิบัติตัวตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และสังเกตอาการของตนเองอย่างเคร่งครัดต่อไปจนกว่าจะครบ 14 วัน

มีค่าบริการ 600 บาท/ครั้ง

2. การตรวจด้วยวิธี Real-time RT PCR
เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยๆ ได้ ดังนั้นไม่ว่าจะเชื้อไวรัสนั้นคือเชื้อเป็นหรือเชื้อตาย ก็สามารถตรวจจับได้หมดจากการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบนส่วนล่างของผู้สงสัยติดเชื้อ เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาที่รวดเร็ว ตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค และใช้ติดตามผลการรักษาได้ 

มีค่าบริการ 2,050 บาท/ครั้ง รวมใบรับรอง
 
 ผู้รับบริการจะต้องผ่านจุดประเมินคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจด้วยวิธีต่างๆ 
*** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
 
 
กรณีมีความเสี่ยงสูง/สัมผัสผู้ป่วย รับบริการตรวจรักษาฟรี
 
หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ทาง Inbox เวลา 08.00 - 23.00 น.
โทร. 044615002 ต่อ 3626 หรือ 044611660
 
ท่านสามารถติดตามผลการตรวจโควิด-19 ออนไลน์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ คลิกลิงค์ http://app.brh.go.th:10667/
 
กรณีไม่สามารถดูผลตรวจทางลิงค์ดังกล่าวได้
ติดต่อที่ 044615002 ต่อ 4346, 4347
ทุกวัน เวลา 08.00 - 24.00 น.
 
เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บโปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคล
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- วัน/เดือน/ปีเกิด
 
*** เข้าไปดูผลตรวจ หลังได้รับการตรวจประมาณ 3 ชั่วโมงขึ้นไป ***
 
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ - ตรวจด้วยวิธี Rapid antigen test  (ตรวจโควิด-19 (Covid-19) ตรวจโควิด-19 (Covid-19)) Healthserv.net Img2 size: 800x1131 px
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ - ตรวจด้วยวิธี Rapid antigen test  (ตรวจโควิด-19 (Covid-19) ตรวจโควิด-19 (Covid-19)) Healthserv.net Img3 size: 641x323 px
 
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ - ตรวจด้วยวิธี Rapid antigen test  (ตรวจโควิด-19 (Covid-19) ตรวจโควิด-19 (Covid-19)) Healthserv.net Img4 size: 800x1068 px
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลบุรีรัมย์
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปกส

10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]