News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ HealthServ.net
ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ HealthServ.net

ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ อาคารสิริกุศลา ชั้น 2B (ทางขึ้นอยู่ด้านหลังร้านโอปองแปง) การนัดหมายและติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 30298 - 9 Hot-line 0 2838 5666

ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ
อาคารสิริกุศลา ชั้น 2B (ทางขึ้นอยู่ด้านหลังร้านโอปองแปง)

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 30298 - 9
Hot-line 0 2838 5666
 
เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 06.30 น. - 17.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์
เวลา 07.00 น. - 15.00 น.


การตรวจสุขภาพคนประจำเรือ
 
เพื่อการเตรียมความพร้อมของพนักงานในการปฏิบัติงานบนเรือและด้วยมาตรฐานการตรวจสุขภาพคนประจำเรือ ผู้ที่ปฏิบัติงานในเรือเดินทะเลจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ที่ได้ใบอนุญาตและออกใบอนุญาตด้วยใบตรวจสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์ของคนประจำเรือ พ.ศ.2559  เพื่อแสดงว่ามีความพร้อมด้านการทำงานบนเรือ
 
 
การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพกรณีเข้ารับการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงด้านการได้ยิน
 
  • หลีกเลี่ยง หรือไม่เข้าไปในสถานที่ หรือปฏิบัติงานที่มีเสียงดังผิดปกติ เช่น สถานบันเทิง การได้ยินเสียงนกหวีด เสียงตะโกน เสียงลำโพง ในระยะใกล้ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนได้รับการตรวจการได้ยิน
  • หลีกเลี่ยง กิจกรรม ดำน้ำ หรือ ปีนเขา ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
  • หากท่านมีไข้ คัดจมูก ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการตรวจ ให้แจ้งแพทย์ผู้ตรวจร่างกายก่อนเสมอ
  • หากท่านมีการเดินทางโดยสารเครื่องบิน ก่อนเข้ารับการตรวจภายใน 48 ชั่วโมง ให้แจ้งรายละเอียดนี้แก่แพทย์ผู้ตรวจร่างกายก่อนเสมอ
  • หากท่านมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคตาบอดสี โรคหัวใจ ควรแจ้งให้แก่แพทย์ผู้ตรวจทราบ และเตรียมประวัติการรักษาอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลที่รับการรักษามาด้วย
 
 
รายการตรวจสุขภาพที่ต้องพบ
 
  1. พบแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ
  2. นักตรวจการได้ยิน
 
 
เอกสารที่ต้องใช้
 
  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. Passport  (ตัวจริง/สำเนา)
  3. Seaman Book (ตัวจริง/สำเนา)
 
หมายเหตุ  
 
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า เพื่อทำการนัดพบแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ และ นักตรวจการได้ยิน
 

ทีมแพทย์ 
 
นพ.สัญชัย    ซิงห์ | แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ
เสาร์ / อาทิตย์                  07.15 – 15.00 น.
พุธ  / พฤหัสฯ / ศุกร์         07.15 – 17.00 น.
 
 
อ.คงพล   เอื้อศิริรัตนไพศาล | นักตรวจการได้ยิน
จันทร์ / พฤหัสฯ / ศุกร์         09.15 – 12.00 น.
พุธ                                      09.00 – 16.00 น.
 
 
อ.วันดี   บุญให้ | นักตรวจการได้ยิน
เสาร์                                 09.00 – 16.00 น.
 
 
อ.โยธิน   รอดทอง | นักตรวจการได้ยิน
อาทิตย์                                 09.00 – 16.00 น.

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

27 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง