ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

High Care Package โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

High Care Package โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา Thumb HealthServ.net
High Care Package โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ด้วยมาตรฐานระดับสากลในบรรยากาศอบอุ่นเสมือนบ้าน
โทร. 02-078-5777

High Care Package โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา HealthServ
High Care Package
 
สำหรับผู้ป่วยติดเตียงต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อคอยสังเกตอาการของโรคแทรกซ้อน ทั้งยังต้องการการกายภาพบำบัดอย่างถูกวิธี เพื่อให้สุขภาพร่างกายไม่ทรุดถอย ดูแลรักษาคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุด
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ด้วยมาตรฐานระดับสากลในบรรยากาศอบอุ่นเสมือนบ้าน
โทร. 02-078-5777


บริการด้านการแพทย์และการพยาบาล
ตรวจร่างกายแรกรับโดยแพทย์
ประเมินแรกรับโดยนักกายภาพบำบัด และ พยาบาลวิชาชีพ
แพทย์เข้าเยี่ยม 1 ครั้ง/วัน
ดูแลโดยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
ดูแลและให้การพยาบาลสำหรับผู้ป่วย High Care
 
กายภาพบำบัดผู้ป่วยติดเตียง
   8 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการประเมินอาการ
การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS Rehabilitation)
การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL Rehabilitation)
การฟื้นฟูระบบประสาทและการรับความรู้สึก (Nerve & Sensory Rehabilitation)
การฝึกกระตุ้นการกลืนและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด (Oro-Motor/Swallow Rehabilitation)
 
กิจกรรมบำบัด
กิจกรรมคาราโอเกะประจำวัน
เดินผ่อนคลายชมสวน
ตักบาตรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย 12 ครั้ง
โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 12 ครั้ง
โปรแกรมกิจกรรมบำบัดกลุ่ม 12 ครั้ง
โปรแกรมกิจกรรมบำบัดเดี่ยว
 
บริการด้านอาหาร
อาหารทั่วไป อาหารทางสายยาง 3 มื้อ/วัน
อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน
 
บริการเสริม
บริการซักรีดเสื้อผ้า 50 ชิ้น/เดือน
บริการรถรับส่ง 1 ครั้ง/เดือน (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดย Emergency Team 24 ชั่วโมง
 
บริการอื่นๆ
ตรวจวินิจฉัย – ราคาตามจริง
ยาอื่นๆ (นอกเหนือจากยาประจำตัว) – ราคาตามจริง
อาหารเพิ่มเติม – 300 บาท/มื้อ/ท่าน
เตียงเสริมสำหรับญาติ – 300 บาท/คืน
บริการรับ-ส่งโดยรถตู้รองรับรถเข็น ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณทล – 1,500 บาท (ไป-กลับ)
การดูแลพิเศษโดยพยาบาลวิชาชีพ (เวรกลางวัน/เวรกลางคืน)*
พยาบาลวิชาชีพ – 2,200 บาท/เวร
ผู้ช่วยพยาบาล – 1,600 บาท/เวร
พนักงานช่วยการพยาบาล – 1,400 บาท/เวร
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด